Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 1. Αρχική
 2. /
 3. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

 1. Εισαγωγή

Όταν πραγματοποιείτε μία αγορά από την εταιρεία μας ή χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ή επικοινωνείτε με εμάς και τους συνεργάτες μας, είναι αναγκαίο να επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα. Η εταιρεία μας με την επωνυμία OSCARHELLAS OE (στο εξής «εταιρεία») αποδίδει μεγάλη σημασία στην σύννομη επεξεργασία, την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, συμμορφώνεται δε με την ισχύουσα νομοθεσία. Η παρακάτω Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την πολιτική ιδιωτικότητας και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που ακολουθεί η Εταιρεία μας.

 

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σας

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία σε χαρτί ή ηλεκτρονικό μέσο, που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερών και κινητών τηλεφώνων, παραλήπτες μηνυμάτων SMS, στοιχεία τραπεζικών/ χρεωστικών/ πιστωτικών καρτών σας, αναγνωριστικά στοιχεία εξοπλισμού ή τερματικών συσκευών σας, υπολογιστή, smart phone, tablet, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεων (log files, cookies κ.λπ.) και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), του νόμου 4624/2019, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας καθώς και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

 1. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

 1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα σας συλλέγουμε

Επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με τη νομοθεσία και προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν επικοινωνείτε μαζί μας ή/ και αγοράζετε απ’ ευθείας ή/και online προϊόντα ή υπηρεσίες μας, όταν καλείτε αριθμούς ή σύντομους κωδικούς μας για την παροχή σε σας πληροφοριών, υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τον τελικό χρήστη (Β2C) ή υπηρεσίες για λογαριασμό τρίτων (B2B), ή για να λάβετε άλλες υπηρεσίες, ενημερωτικές, ψυχαγωγικές, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και σε πληροφορίες ή υπηρεσίες που αφορούν οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα της εταιρείας.

 

 1. Νόμιμη Επεξεργασία

Η εταιρεία θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας (κατά το άρθρο 6 ΓΚΠΔ), κατά περίπτωση, με τη ρητή συγκατάθεσή σας, την οποία μπορείτε ελεύθερα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε, ή για την εκτέλεση σύμβασης ή προσυμβατικής σχέσης μαζί σας, ή για την εξυπηρέτηση έννομου συμφέροντός μας ή για την προάσπιση ζωτικού συμφέροντος, ήτοι:

 • Για τη διαχείριση των κλήσεων σας για την αναζήτηση πληροφοριών με στόχο την ολοκλήρωση των αιτημάτων, αγορών και παραγγελιών σας.
 • Για να απαντήσουμε σε αιτήματα και ερωτήματά σας σχετικά με τα προϊόντα μας καθώς και ενημέρωση και απάντηση σε προστάσεις σας και σχόλια περί βελτίωσης των προϊόντων και υπηρεσιών μας.
 • Για την ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας μας και την βελτίωσης της εμπειρίας σας καθώς και για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικέ με προϊόντα, υπηρεσίες, ειδικές προσφορές και προωθητικές ενέργειες.
 • Για εσωτερικές λειτουργίες μας και ανάλυση, όπως εσωτερική διαχείριση, πρόληψη έναντι απάτης, χρήση από πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, τιμολόγησης, λογιστικής, χρέωσης και ελέγχου.

 

 1. Ποιες είναι οι αρχές συλλογής και επεξεργασία

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι ή Εκτελούντες επεξεργασία. Η Εταιρεία εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία). Η Εταιρεία προστατεύει και διασφαλίζει τα οκτώ Δικαιώματα σας προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας (ενημέρωση, πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, περιορισμός επεξεργασίας, φορητότητα, εναντίωση και μη αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων βάσει προφίλ, όπως αυτά εξειδικεύονται στην ελληνική νομοθεσία). Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούμε και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

 

 1. Ποιοι είναι οι τρόποι συλλογής των προσωπικών σας δεδομένων

Η εταιρία μας συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα με την αποδοχή όρων χρήσης κάθε υπηρεσίες μας, όπως

 • Όταν καλείτε αριθμούς μας ή σύντομους κωδικούς μας, όταν μας αποστέλλετε email, ή συμπληρώνετε αίτηση ή παραγγελία.
 • Όταν μας αποστέλλετε την ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης καθώς και λεπτομέρειες κατ’ οίκον παράδοσης της παραγγελίας σας.
 • Όταν εγγράφεστε οικειοθελώς σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους ώστε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό.
 • Όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας μέσω της οποία συλλέγουμε με ρητή συγκατάθεσή σας μέσω cookies πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή , όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) κ.λπ.
 • Όταν λαμβάνουμε έγγραφα αιτήματα, παραγγελίες, δικόγραφα, εντάλματα κλπ τρίτων φορέων όπως εποπτικές, εισαγγελικές, δικαστικές, φορολογικές αρχές για τη διερεύνηση εγκλημάτων και την προστασία σας έναντι απάντησης ή καταπολέμησης κάθε μορφής εγκληματικότητας και αποτροπής προσβολής εννόμων αγαθών.

 

 1. Ελαχιστοποίηση, αποθήκευση και διαγραφή των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά το νόμο προσωπικά σας δεδομένα για να συνδεθείτε με ηλεκτρονικές πλατφόρμες και υπηρεσίες μας και για να αγοράσετε προϊόντα. Η Εταιρεία μας διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή έννομων υποχρεώσεων της εταιρείας μας.  Τα δεδομένα που συλλέγουν τα cookies, διαγράφονται σύμφωνα με τη πολιτική cookies.

 

 1. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται, τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν εκ του νόμου (πχ φορολογική νομοθεσίες, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.α.), το έννομο συμφέρον μας.

 

 1. Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων, έχουμε λάβει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα των δεδομένων σας. Στόχος μας είναι δια διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες μεταφέρονται, αποθηκεύονται και επεξεργάζονται σύμφωνα με τα κατάλληλα διεθνή πρότυπα και διαδικασίες ασφαλείας.

 

 1. Πολιτική Cookies

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία E-Privacy 2009/136/ΣΕ, η ιστοσελίδα μας αποδέχεται τη χρήση των Cookies. Πρόκειται για διαδικτυακά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών που προέρχονται από πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή συνεργαζόμενες ιστοσελίδες τρίτων φορέων προκειμένου να μετρηθεί η επισκεψιμότητα, να βελτιωθεί η λειτουργία, το περιεχόμενο και η συνολική εμφάνιση της ιστοσελίδας μας και να προσαρμοστεί στις ανάγκες των πελατών μας.

Κατά τη χρήση της δικής μας ιστοσελίδας γίνεται επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από τρίτους, όπως κοινωνικά δίκτυα και μηχανές αναζήτησης, χωρίς ουδεμία εμπλοκή, επιρροή ή έλεγχο εκ μέρους της Εταιρείας και διαβιβάζονται είτε εντός είτε εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (27 κράτη=-μέλη ΕΕ συν Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία), για τα οποία αποκλειστικά υπεύθυνοι είναι οι εν λόγω τρίτοι. Αν δεν επιθυμείτε τρίτα μέρη, όπως Google, Facebook, Twitter να λαμβάνουν πληροφορίες από το πρόγραμμα πλοήγησης, όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της Εταιερίας μπορείτε να εξαιρεθείτε από τους όρους που παρέχονται από την εκάστοτε Πολιτική Χρήσης που υπάρχει στην ιστοσελίδα κάθε τέτοιου τρίτου μέρους. Παρότι τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης (browsers) αποδέχονται αυτόματα τη χρήση των cookies, μπορείτε πάντα να αλλάξετε τις ρυθμίσεις στον υπολογιστή σας, επιλέγοντας να μην αποδεχθείτε τα cookies, ή να σας ζητείτε να αποδεχθείτε το κάθε ένα από αυτά χωριστά. Πλην όμως, πρέπει  να γνωρίζετε ότι κάτι τέτοιο θα περιορίσει το εύρος των διαθέσιμων σε σας δυνατοτήτων περιήγησης σε κάθε διαδικτυακή ιστοσελίδα και την εμπειρία χρήσης.

 

 1. Διαβίβαση των Προσωπικών Δεδομένων σας σε τρίτους

Δεν διαβιβάζουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση η εταιρία μας διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους όταν λειτουργεί ως ενδιάμεση και στην έκταση που αυτό επιβάλλεται για να ολοκληρώσουμε την παραγγελία σας (πχ εταιρείες courier, συστήματα διανομής)  και να ολοκληρώσουμε αιτήματα σχετικά με τις εκ μέρους μας παρεχόμενες υπηρεσίες. Τέτοια τρίτα μέρη ενδέχεται να είναι επίσημοι κρατικοί και εποπτικοί φορείς (πχ διωκτικές και εισαγγελικές αρχές, Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, ΑΔΑΕ, εποπτικές αρχές κ.α.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. τηλεπικοινωνιακή απάτη, εξύβριση, προσβολή προσωπικότητας κλπ).

 

 1. Τα δικαιώματά σας
 • Ενημέρωση για τα Προσωπικά Δεδομένα

Έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά για το ποια προσωπικά σας δεδομένα διατηρούμε στην ιστοσελίδα μας. Αυτό μπορεί  να γίνει με αίτημα σας στέλνοντας email στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση  info@oscar-hellas.gr

 • Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας

Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς.

 • Διαγραφή Προσωπικών Δεδομένων

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων χωρίς καμία αιτιολόγηση. Μπορείτε να μας γνωστοποιήσετε το αίτημά σας μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση  info@oscar-hellas.gr

 • Δικαίωμα ανάκλησης/ εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σα ή να άρετε τη συγκατάθεσή σας, όπου έχει απαιτηθεί ή να αιτηθείτε περιορισμό στην επεξεργασία των δεδομένων σας, και εμείς να παύσουμε την επεξεργασία τους με την επιφύλαξη τυχόν άλλων επιτακτικών και νόμιμων λόγω που υπερισχύουν του δικαιώματός σας.

 • Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας  δεδομένων εφόσον αυτά είναι εσφαλμένα ή μη επίκαιρα πλέον ή να συμπληρώσετε αυτά αν δεν είναι πλήρη.

 

 1. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ασφαλείας και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@oscar-hellas.gr

 

 1. Το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Κατά τόπον αρμόδια δικαστήρια είναι τα Δικαστήρια Σερρών

 

 1. Ισχύς Πολιτικής Ασφαλείας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική δημοσιεύτηκε από την Εταιρία στις  30/11/2023 και υπόκειται σε περιοδική βελτίωση και αναθεώρηση.